UCHWAŁA NR XXVII/478/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie zmian w Statucie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

>>>treść<<<

 

Załącznik do uchwały Nr XXVII/478/16

Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 26 września 2016 r.

 STATUT

Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

STATUTMuzeum Okręgowego w Rzeszowietekst jednolity

 

 

Poprawiony (poniedziałek, 14 listopada 2016 12:10)

 

Powiaty

 
 

Inne Jednostki

Gminy
 
 
 
Wojewódzkie Instytucje Kultury
Wojewódzkie Jednostki Oświatowe
Urzędy Pracy