Działalność

Działalność


DZIAŁALNOŚĆ

 
Obszarem działalności Muzeum jest obszar całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem miasta Rzeszowa oraz terenu województwa podkarpackiego.

Do działań zasługujących na szczególną uwagę należy zaliczyć:
  • gromadzenie i dokumentowanie zbiorów;
  • konserwacja i przechowywanie muzealiów;
  • wystawiennictwo;
  • edukacja i promocja (odczyty, lekcje muzealne i w plenerze, konferencje i wywiady prasowe, udział w audycjach telewizyjnych i radiowych, pokazy);
  • działalność naukowa i wydawnicza;
  • archeologiczne badania wykopaliskowe, nadzory inwestorskie, inspekcje terenowe;
  • udział w kolejnych edycjach Europejskiej Nocy Muzeów.

Poprawiony (czwartek, 29 lipca 2010 12:35)

 

Powiaty

 
 

Inne Jednostki

Gminy
 
 
 
Wojewódzkie Instytucje Kultury
Wojewódzkie Jednostki Oświatowe
Urzędy Pracy