alt 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Podkarpackiego

ul. 3 Maja 19,35-030 Rzeszów
www.muzeum.rzeszow.pl


alt


Muzeum Okręgowe w Rzeszowie zostało powołane w 1935 roku jako Muzeum Regionalne przez grupę pasjonatów. Było instytucją społeczną i znajdowało się od 1940 roku w kamieniczce w Rynku. Po 1945 roku instytucja funkcjonowała jako Muzeum Miasta Rzeszowa, a od 1951 roku pod nazwą Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Po drugiej wojnie światowej nastąpił rozwój miasta i jednocześnie naszej instytucji. W początku lat 50 - tych popijarski klasztor został przeznaczony na stałą siedzibę Muzeum, gdzie do dzisiaj działamy. Historyczna siedziba z cennymi, barokowymi polichromiami w krużgankach parteru z pierwszej połowy XVIII wieku i unikatowym zespołem malowideł z końca XVII stulecia w refektarzu klasztornym i niegdysiejszej aptece nadaje specyficzną atmosferę i niepowtarzalne piękno w naszej instytucji. 

 

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, która gromadzi zbiory w zakresie archeologii, etnografii, sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego oraz dokumentację dotyczącą życia politycznego, społecznego i gospodarczego miasta Rzeszowa i województwa podkarpackiego.

Muzeum działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XXXIX/769/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 roku, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 6/99

w dniu 17 lipca 1992 roku.

Decyzją Ministra Kultury z dnia 18 maja 1998 roku wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod Nr 11/98.
 

 

 

Poprawiony (piątek, 13 czerwca 2014 12:13)

 

Powiaty

 
 

Inne Jednostki

Gminy
 
 
 
Wojewódzkie Instytucje Kultury
Wojewódzkie Jednostki Oświatowe
Urzędy Pracy